Burs Başvuru Formu
RÜŞTÜ AKIN VAKFI BAŞKANLIĞI’ NA ;

RÜŞTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, başarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eşitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile verilecek olan burstan yararlanmak istiyorum. RÜŞTÜ AKIN VAKFI burs esaslarını okudum, durumum burs şartlarına uygundur. RÜŞTÜ AKIN VAKFI burs şartlarına uyacağım.

Burs Yönetmeliğinin 22. Maddesinin şartlarını yerine getirmediğim takdirde bursumun kesileceğini biliyorum. Bu sebeple bütün gücümle burs şartlarını sağlamaya çalışacağım. Tarafımdan verilen bütün bilgi ve belgelerin doğru olduğunu bildiririm.
Arz ederim.


ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı
Okulu
Sınıfı
Tarih


OKUL BİLGİLERİ

Okul Adresi
Telefon


İKAMETGAH BİLGİLERİ

Ev Adresi
Telefon


KİMLİK BİLGİLERİ

Adı / Soyadı
Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl)
Doğum Yeri
Uyruğu
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Bitirdiği Okulların Adı
  Okul Adı Bitirme Yılı Bitirme Derecesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lise Dengi Okul
ÖSYM Puanı ve Yılı
Baba Adı ve Soyadı
Anne Adı ve Soyadı
Babanızın Görevi (Emekli veya Ölmeden Önceki)
Annenizin görevi (Emekli veya Ölmeden Önceki)
Kardeşleriniz
Adı Yaşı Öğrenim Durumu
Aile reisinin bakmakta olduğu fert sayısı
Ailenizin İkametgah Adresi
Ailenizin geçim sorumluluğu kimin üzerindedir
Öğrenim sırasındaki adresiniz
Burs veya kredi alıp, almadığınız  Evet  Hayır
Ailenizin yanında mı kalıyorsunuz ?  Evet  Hayır
Akrabanızın veya tanıdığınızın yanında mı okula devam ediyorsunuz ?  Evet  Hayır
Yurtta veya pansiyonda kalıyorsanız ne kadar aylık veriyorsunuz
Bunların dışında kalış şekliniz varsa açıklayınız
Anne kızlık soyadı


GELİR DURUMU

Öğrencinin babasının yıllık net geliri Öğrencinin annesinin yıllık net geliri
Kardeşinin yıllık net geliri Varsa eşinin yıllık net geliri
Babasının veya annesinin ölümü ile öğrenciye bağlanan maaşın yıllık net geliri Öğrenci ailesi kirada mı oturuyor  Evet  Hayır
Öğrencinin veya ailesinin
evi var mıdır ?
 Var  Yok
Varsa takriben değeri, yıllık net geliri ve ev adresi Gelir:
Adres:
Evden başka taşınmaz veya taşınır mal ve kıymetler varsa takribi değeri ve yıllık net geliri
Aileye ait varsa otomobil ve modeli  Yok    Var
Modeli
Ailenin başka geliri varsa, miktarı
Öğrenci resmi veya özel herhangi bir başka kurumdan burs
almakta mıdır ?
 Evet   Hayır
Öğrenci bir işte çalışarak kazanç sağlıyor mu ?  Evet    Hayır
Cevaplarım doğrudur. Aksi çıkarsa sorumluluğu kabul ediyorum.  Evet 
Bölümü dolduranın Adı ve Soyadı
Öğrenci ile akrabalık derecesi
Adresi
Telefon numarası


Rüştü Akın Vakfı 2010 ® Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Grimor